En for alle

Hva skjer med et samfunn der alle vet hva som ligger bak et «halleluja», men ingen kan si det høyt? Ulverytternes venner har gleden av å invitere deg på laiv 19.-22. juni 2013 for å utforske dette nærmere.

«Her, langt fra folk, klamret vi oss hen, til Klippen, til tradisjonen, til vårt hjem.
Etter år under svøpen var vi pint, kuet og ydmyket, men ikke knust:
Stadig hadde vi vår dag på Klippen, vårt Håp.

Og dagen rant rød da vi endelig kunne vende svøpen rett mot dem.
Atter skulle Klippen, tradisjonene, hjemmet vende tilbake til oss.
Alt skulle atter bli som det var ment å være.

Sviket rammet hardt.

Nå venter vi på timen da landflyktigheten ender.
Den dagen kommer igjen, da Klippen flammer rød av sannhetens ild
Den dagen vi blir én igjen.»

En for alle er fortellingen om hvordan et lite folk i Liunagas periferi forteller sin egen historie, først i opprørets øyeblikk, så sett i eksilets narrespeil, og til sist som skyggene av en tåkete fortid.

Sentralt i fortiden er pakten med de liunagiske styresmaktene, som én gang for alle løste problemet med Naboene, uten skånsel. Men pakten viste seg å innebære at reven ble sluppet inn i hønsegården. Da de liunagiske styrkene bestemte seg for å bli, ble mange av våre venner drept, og resten fortrengt i eksil. Først mange år etter kan de vende tilbake, til et sted der lite er igjen av det som en gang var.

Skal Håpet leve, må samholdet være absolutt, og sannheten relativ. Hvilke historier er det som fortelles, og hva er det som forties? Hva ligger egentlig bak fortellingene som knytter samfunnet sammen over generasjoner? I En for alle får spillerne mulighet til å utforske dette sett fra flere ulike epoker og generasjoner.

En for alle er, som URVs tidligere laiver, en low-fantasy-laiv med lave kostymekrav og fokus på stemning og opplevelse. Laiven kan spilles av både nybegynnere og erfarne laivere.

Påmelding gjøres i Alaiv.

Tinget

Tinget er en laiv i tre «akter», Reisen, Gildet og Tinget. Laivens tematikk er hvordan personer i et klanssamfunn slites mellom lojalitet til sin klan og skillelinjer på bakgrunn av sosial klasse, religion og generasjon. Hver akt spilles ut over en dag.

Den første akten handler om Reisen. Her er klanene separert fra hverandre og spiller ut den siste overnattingen på vei til Tinget. Unntaket er roller som spiller vertskapet, disse spiller i stedet ut den siste kvelden hvor de siste forberedelsene til Tinget skal utføres. Målet med den første akten er å skape tilhørighet til klanene og utforske dynamikken mellom rollene i klanene når de er for seg selv.

Den andre akten handler om Gildet. Gildet avholdes når alle klanene har ankommet Tingvollen. Noen ser igjen gamle venner og uvenner, andre har aldri vært på Tinget før. For de unge er det spennende å møte andre unge fra andre klaner. Bånd av vennskap og kjærlighet bindes, men klanstilhørigheten ligger fremdeles i bunn. For de gamle er tinget en kjærkommen mulighet til drikk og slarv om gamle dager. Men for en del av rollene, både gamle og unge, lurer også uvissheten om utfallet av neste dags Ting som skygge i bakgrunnen.

Under tinget vil det bli lagt stor vekt på å skape en stemningsfull atmosfære, og det vil bli benyttet blant annet folkedans, levende musikk og helstekte dyr for å bidra til dette. Målet med den andre akten er å skape en stemning av å være på Tinget og å utdype relasjonene på tvers av klanstilhørighet.

Den tredje akten handler om selve Tinget. Her skal saker som handler om forholdet på tvers av klaner behandles. Det kan handle om anklager, bryllup eller avtaler. I tillegg skal skatten fastsettes. Det er mange som er på Tinget kun fordi det er et møtepunkt, men noen har ventet på denne dagen med stor spenning. Både anklagere og anklagede får legge frem sine saker, før Tingsigerne avgjør. Målet med den tredje akten er å sette i spill intrigene på tvers av klanene.

I laivens mytiske univers er følelseslivet preget av fire farger: rødt, gult, grønt og blått. I hver av de fire klanene er en av disse fire fargene mer fremtredende for de fleste av rollene. Dette representerer klansmedlemmenes «underliggende stereotype personlighet». Spillerne vil selv være med å utvikle den stereotype underliggende personligheten.

Under laiven vil det bli benyttet en blackbox hvor spillerne kan gå for å diskutere sine dilemma med sine indre følelser. Dette gjøres ved at man plukker ut hvilke av de fire fargene i følelsesspekteret man ønsker å lytte til og fester markører (fjær) på kostymet eller gir dem direkte til spillerne man vil ha med. F.eks kan man diskutere en kjærlighetskonflikt med sine røde og blå følelser. I så fall er det to spillere fra klanen med henholdsvis rød og blå underliggende stereotyp personlighet som i blackboxen spiller ut «stemmer» som representerer ulike deler av karakterens følelsesliv (f.eks emosjonell vs rasjonell).

Spillerne som spiller «stemmer» er ikke i sin vanlige rolle når de gjør dette, og informasjonen som kommer frem er ikke informasjon som rollene deres har. Spillerne har imidlertid informasjonen og kan bruke den til å utvikle dramaet under laiven, f.eks ved å legge til rette for at roller som har intriger med hverandre møtes. Det vil bli gjennomført øvelser i bruken av denne metateknikken før laiven.

Tinget er en low-fantasy laiv satt til Katumia, Ulverytternes venner sitt laiv-univers. For de som kjenner universet kan vi opplyse at settingen er en enklave i Liunaga, nær Redenskog. Dette er den første laiven som finner sted i dette området og det er ingen følgeroller. Laiven passer like godt for nye spillere som for de som er kjent med URV sitt univers.

SPILLESTIL

Målet med laiven er å utforske relasjoner mellom mennesker. I første akt forventes det at spillerne hjelper hverandre med å utvikle gruppeidentitet. Innlevelse og stemning er sentralt i laiven, spesielt i andre akt. For et begrenset antall roller vil politiske intriger spille en rolle, hovedsaklig i tredje akt.

Rollene er korte og fokusert på rollens funksjon. Det forventes at spillerne selv utdyper bakgrunn. Rollene sendes ut når laiven er full eller i slutten av mars.

DATO OG TID

Laiven begynner om kvelden torsdag 12. mai og avsluttes lørdag 14. mai. Det blir afterlaiv på stedet 14. mai og det legges opp til opprydning på formiddagen søndag 15. mai. Mat og transport er inkludert.

KOSTYMER

Deltakerne forventes å selv besørge kostymer. For spillere som ikke har mulighet til dette er det anledning til å låne av arrangørene hvis det meldes fra på forhånd. Det er lave kostymekrav, såkalte “markeringskostymer”. Dette betyr at kostymene ikke følger spesielle autentisitetskrav, men at de skal gjenspeile rollens status og være forskjellig fra vanlige klær.

SPILLERMØTE / WORKSHOPS

Det blir obligatorisk spillermøte med kurs i folkedans ca en måned før laiven.

Alle klanene oppfordres til å avholde et klansmøte.

PRIS

Vanlig pris: 500 kr
Studenter: 370 kr
Higam/hestefolket (bor i Lavvo): 250 kr
Arbeidsroller: 0 kr

PÅMELDING

Påmelding gjennom Alaiv. NB! Du må registrere deg for å melde deg på. E-posten med bekreftelsesinstruksjoner kan til tider bli tatt av spamfilteret. Sjekk derfor spamfilteret nøye når du registrerer deg.

Falne stjerner

Falne stjerner

En laiv om et samfunn hvor ting og mennesker brukes og kastes

Mizener's Flea Market av Bill Barber (CC-BY-NC)

Scenario

Spillet foregår på et loppemarked. Spillerne er lopper som går en ytterst usikker fremtid i møte. De prater sammen om gamle dager, hvor glade eierne deres var i dem og hvordan de er blitt erstattet av nye og bedre ting. Noen har stått i kjelleren i årevis og er galde for å endelig få en sjanse til å komme frem i lyset, andre er kanskje en CRT-TV som fremdeles er i sjokk etter å på få dager ha gått fra å være familiens midtpunkt til å være fortrengt av en ny flatskjerm. Noen kommer fra samme dødsbo, muligens fortsatt i sjokk over eierens bortgang, andre har kanskje vært på loppermarkedet før. De skal stilles ut, prises og vises frem. De heldige blir kjøpt av noen som vil ta vare på dem, noen får prøve seg igjen på neste loppemarked, alle andre havner i den myteomspunnede kontaineren. Alle loppene har imidlertid det til felles at de er inne i høsten av sin tilværelse. Glansdagene er forbi, i alle fall for de aller fleste, selv om de i varierende grad ønsker å innse dette. (mer…)

Tinget utsatt

Kjære deltakere,
Vi har dessverre ikke fått til de påmeldingene vi trenger for å få det hele til å gå rundt. For å unngå et veldig rush og en tilsvarende halvveis laiv, har vi bestemt oss for å utsette laiven til neste år. Vi jobber med stedet for å avklare dato; 6.-8. mai og 15.-17. april er de mest aktuelle datoene.

Spillermøtet er også avlyst.

Beklager dette!

Utmeldt av Hyperion

Styret i Ulverytternes venner har vedtatt å melde foreningen ut av Hyperion. Samtidig postet styret en formell begrunnelse for utmeldingen, som du kan lese her eller på Hyperions forum.

(mer…)